Wczytywanie...
29 maja 2017

Upadłość konsumencka

NOWE PRAWO UPADŁOŚCIOWE W swoim pierwotnym ujęciu polskie prawo upadłościowe umożliwiało ogłoszenie upadłości jedynie w stosunku do kupca – opierając się na założeniach ustawodawstwa francuskiego.…
29 maja 2017

Upadłość konsumencka

NOWE PRAWO UPADŁOŚCIOWE W swoim pierwotnym ujęciu polskie prawo upadłościowe umożliwiało ogłoszenie upadłości jedynie w…
23 września 2018

Obchodzenie obowiązków podatkowych

Obchodzenie obowiązków podatkowych wzbudza wiele emocji zarówno u rządzących jak i podatników. Poprzedni rząd w 2014…
9 marca 2020

Udziałowiec większościowy w spółce z o.o jako…

W ostatnim czasie da się zaobserwować, w funkcjonowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  praktykę wzbudzającą coraz więcej…
9 marca 2020

Przejście z etatu na samozatrudnienie a podatek liniowy –…

Zmiana podstawy zatrudnienia z umowy o pracę na samozatrudnienie u dotychczasowego  pracodawcy wiąże się z…
25 maja 2017
Przestępstwo jako czyn zawiniony
Zdecydowana większość przestępstw na gruncie obowiązującego kodeksu karnego skarbowego może być popełniona tylko umyślnie. Nieumyślność…