Wczytywanie...
23 września 2018

Obchodzenie obowiązków podatkowych

Obchodzenie obowiązków podatkowych wzbudza wiele emocji zarówno u rządzących jak i podatników. Poprzedni rząd w 2014 roku próbował wprowadzić do regulacji karnych obchodzenie prawa podatkowego, co…
23 września 2018

Obchodzenie obowiązków podatkowych

Obchodzenie obowiązków podatkowych wzbudza wiele emocji zarówno u rządzących jak i podatników. Poprzedni rząd w 2014…
29 maja 2017

Upadłość konsumencka

NOWE PRAWO UPADŁOŚCIOWE W swoim pierwotnym ujęciu polskie prawo upadłościowe umożliwiało ogłoszenie upadłości jedynie w…
25 maja 2017

Arbitraż w prawie konkurencji. Debata 22.02.2015

Arbitraż w prawie konkurencji Niniejszy tekst stanowi głos w dyskusji dotyczącej możliwości rozstrzygania sporów z…
25 maja 2017

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego Komentowane orzeczenie zostało wydane w związku z zaistnieniem sporu między…
25 maja 2017
Przestępstwo jako czyn zawiniony
Zdecydowana większość przestępstw na gruncie obowiązującego kodeksu karnego skarbowego może być popełniona tylko umyślnie. Nieumyślność…