Wczytywanie...
25 maja 2017

Przestępstwo jako czyn zawiniony

Zdecydowana większość przestępstw na gruncie obowiązującego kodeksu karnego skarbowego może być popełniona tylko umyślnie. Nieumyślność jest tu wyjątkiem i kodeks mówi o tym w kilku…
25 maja 2017

Przestępstwo jako czyn zawiniony

Zdecydowana większość przestępstw na gruncie obowiązującego kodeksu karnego skarbowego może być popełniona tylko umyślnie. Nieumyślność…